Hướng dẫn nạp game War Eternal trên onemt.gamota.com

Bước 1 : Truy cập vào https://onemt.gamota.com

Bước 2: Chọn Game War Eternal

Bước 3 : Điền ID và ấn Tìm Kiếm

Lưu ý: ID có thể tìm thấy trong game tại mục Nhân Vật > Thông tin tài khoản (như hình trong game phía dưới)

Bước 4 : Chọn hình thức thanh toán

Bước 5 : Chọn gói nạp tương ứng

Bước 6 : Điền thông tin thanh toán và nhận Xu Tinh Thể trong bản cài đặt tải từ trang chủ

Bước 7 : Giao dịch thành công và vào trong game và kiểm tra lại Xu Tinh Thể

(Sử dụng Xu Tinh Thể để mua các gói vật phẩm trong game)